Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản được quy định tại Quyết định số 11/QĐ-TCTL-VP ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Các thông tin mới - nóng

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước & NSNT (sửa đổi)

Cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập

Cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra (sửa đổi)

Đập ở Việt Nam

Phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

Bài viết thuộc chuyên mục Tin tức, sự kiện - Đăng ngày 08-12-2014

Sau đây là đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường phân cấp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác CTTL

Tổng kết đợt I lấy nước vụ ĐX 2014-2015 vùng Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ

Bài viết thuộc chuyên mục Tin chỉ đạo sản xuất - Đăng ngày 26-01-2015

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 được thực hiện từ 0h ngày 19/1 đến 24h ngày 23/1 năm 2015 (tổng cộng 5 ngày). Các hồ chứa thủy điện đã tăng cường lượng xả qua phát điện từ ngày 17/1/2015 để bảo đảm dâng mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội ở mức thấp nhất 2,20 m theo kế hoạch lấy nước.