Dự thảo Dự án Luật Thủy lợi

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật Thủy lợi. Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT – đơn vị chủ trì soạn thảo xin giới thiệu về dự thảo Dự án Luật Thủy lợi dưới đây.

Các thông tin mới - nóng

Dự thảo Dự án Luật Thủy lợi

Công điện số 03/CĐ-TCTL-QLCT: Rút ngắn thời gian lấy nước đổ ải đợt 2, đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2014-2015, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

Công điện số 03/CĐ-TCTL-QLCT: Rút ngắn thời gian lấy nước đổ ải đợt 2, đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2014-2015, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

Đập ở Việt Nam

Dự thảo Dự án Luật Thủy lợi

Bài viết thuộc chuyên mục Tin tức, sự kiện - Đăng ngày 02-03-2015

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật Thủy lợi. Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT – đơn vị chủ trì soạn thảo xin giới thiệu về dự thảo Dự án Luật Thủy lợi dưới đây.