Tổng cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng thông báo:

Từ ngày 05/8/2015, Tổng cục Thuỷ lợi thử nghiệm Trang thông tin điện tử (Website) phiên bản mới tại địa chỉ tongcucthuyloi.gov.vn

Cảm ơn quý khách!

×