Hội thảo: Công nghệ và giải pháp nâng cao hiệu quả tưới tiết kiệm nước cho cây Cà phê khu vực Tây Nguyên

Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước (tưới phun mưa tại gốc, tưới nhỏ giọt) sẽ đảm bảo đủ nước để cây Cà phê bung hoa đạt 93 – 95%, tiết kiệm từ 17 – 50% lượng nước, 7 – 40% lượng phân bón, giảm 50% nhân công chăm sóc so với phương pháp tưới truyền thống

Các thông tin mới - nóng

Hội thảo: Công nghệ và giải pháp nâng cao hiệu quả tưới tiết kiệm nước cho cây Cà phê khu vực Tây Nguyên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015 TRUNG TÂM PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Công bố Quy hoạch phòng, chống Lũ và Đê điều hệ thống sông Đáy

Đập ở Việt Nam

Dự thảo Dự án Luật Thủy lợi

Bài viết thuộc chuyên mục Tin tức, sự kiện - Đăng ngày 02-03-2015

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật Thủy lợi. Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT – đơn vị chủ trì soạn thảo xin giới thiệu về dự thảo Dự án Luật Thủy lợi dưới đây.