Đập ở Việt Nam

Phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

Bài viết thuộc chuyên mục Tin tức, sự kiện - Đăng ngày 08-12-2014

Sau đây là đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường phân cấp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác CTTL

Bản tin tưới tiêu ngày 12/12/2014

Bài viết thuộc chuyên mục Tin chỉ đạo sản xuất - Đăng ngày 12-12-2014

Tình hình thời tiết, lượng mưa, mực nước sông và các hệ thống thủy lợi liên tỉnh ngày 11-12/12/2014.