Bản tin tưới tiêu ngày 02/10/2014

Tình hình thời tiết, mực nước sông và mực nước các hệ thống liên tỉnh ngày 01-02/10/2014.

Các thông tin mới - nóng

PCLB: Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 01/10

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua máy chủ

Bản tin tưới tiêu ngày 01/10/2014

Đập ở Việt Nam

Đào tạo quản lý khai thác công trình thủy lợi (phần cuối)

Bài viết thuộc chuyên mục Tin tức, sự kiện - Đăng ngày 26-09-2014

Cả nước hiện có 110 hệ thống lớn với quy mô phục vụ từ 2.000 ha trở lên, trên 900 các hệ thống loại vừa phục vụ từ 200 ha.

Bản tin tưới tiêu ngày 02/10/2014

Bài viết thuộc chuyên mục Tin chỉ đạo sản xuất - Đăng ngày 02-10-2014

Tình hình thời tiết, mực nước sông và mực nước các hệ thống liên tỉnh ngày 01-02/10/2014.