Đập ở Việt Nam

Đào tạo quản lý khai thác công trình thủy lợi (phần cuối)

Bài viết thuộc chuyên mục Tin tức, sự kiện - Đăng ngày 26-09-2014

Cả nước hiện có 110 hệ thống lớn với quy mô phục vụ từ 2.000 ha trở lên, trên 900 các hệ thống loại vừa phục vụ từ 200 ha.

Bản tin tưới tiêu ngày 30/10/2014

Bài viết thuộc chuyên mục Tin chỉ đạo sản xuất - Đăng ngày 30-10-2014

Tình hình thời tiết, lượng mưa, mực nước sông và mực nước các hệ thống thủy lợi liên tỉnh ngày 30/10/2014.