Báo cáo công tác

BÁO CÁO Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2011

Thực hiện văn bản số 5540/BNN- PC ngày 04/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011

Bài đăng ngày 18-11-2011 - Đã được xem 7103 lượt

        Sau khi nghe báo cáo về Kết quả đạt được và Đánh giá công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm qua Hội nghị đã đưa ra Phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật trong thời gian tới:
- Kiện toàn tổ chức pháp chế nói chung và công tác phổ biến pháp luật nói riêng.
- Xây dựng kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm.
- Kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phải đáp ứng được yêu cầu.
- Có sự hỗ trợ của và tham gia tích cực các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức.
-  Đối tượng để tuyên truyền, giáo dục cần chú ý toàn diện đặc biệt là đối với người dân và doanh nghiệp tham gia quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.
- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi, đê điều ngay từ khi xây dựng các dự thảo cơ chế, chính sách trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

Chi tiết xem tại file đính kèm (pdf 196kb ) Tại đây

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm