Báo cáo công tác

Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 04/10 đến 08/10/2010

Công tác Quản lý vận hành Công trình thuỷ lợi: Theo dõi diễn biến nguồn nước, tình hình khí tượng thủy văn của cả nước; Theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và chỉ đạo các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà bơm tiêu nước phòng chống úng ngập và triển khai khôi phục các công trình bị hư hỏng; Tổng hợp báo cáo đánh giá kiểm tra an toàn công trình trước mùa mưa bão năm 2010 của các tỉnh.

Bài đăng ngày 12-10-2010 - Đã được xem 2389 lượt

Xem file .doc tại đây: Download DOC; 66KBBÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuần từ ngày  04/10 đến  08/10/2010

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Bộ giao trong tuần:

STT Nhiệm vụ  Bộ giao Kết quả thực hiện
1 Tiếp tục sớm hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011-2015 để trình Chính phủ. Đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các địa phương và một số cơ quan trực thuộc, và đã chỉnh sửa nội dung góp ý của các địa phương.
2 Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai bão lũ; Tiếp tục triển khai

   

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên:

           1.Công tác Quản lý vận hành Công trình thuỷ lợi:  Theo dõi diễn biến nguồn nước, tình hình khí tượng thủy văn của cả nước; Theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và chỉ đạo các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà bơm tiêu nước phòng chống úng ngập và triển khai khôi phục các công trình bị hư hỏng; Tổng hợp báo cáo đánh giá kiểm tra an toàn công trình trước mùa mưa bão năm 2010 của các tỉnh.

            2. Công tác Xây dựng cơ bản:  Tham gia đoàn công tác của Bộ tại Quảng Bình, Hà Tĩnh; Thẩm định dự án đầu tư TB Phù Sa; Thẩm định dự án đầu tư Nâng cấp kênh chính TB Như Trác và 02 dự án trạm bơm mẫu đồng bằng sông Cửu Long; Kiểm tra thực địa và thẩm định dự án Hiện đại hoá trạm bơm Thái Học, tỉnh Thái Bình; Thẩm định dự án đầu tư Nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Hà Thanh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;  Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

          3. Về Công tác Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn:

a) Về công tác quy hoạch: Góp ý Quy hoạch tổng thể cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh; Tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ kỹ thuật cống Kinh Lộ theo yêu cầu của Cục Quản lý xây dựng công trình và tham gia ý kiến các công trình tiêu thoát nước cho thành phố Hồ Chí Minh: Mương Chuối, Kinh Lộ, Thủ Bộ; Báo cáo PTT. Hoàng Trung Hải tác động của biến đối khí hậu tới đồng bào sông Hồng; Báo cáo công tác xây dựng và quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi tham gia hội thảo phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ chiến lược phát triển Việt Nam đến năm 2020; Xây dựng Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về thuỷ lợi trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Về công tác Điều tra cơ bản: Chuẩn bị các thủ tục đấu thầu các dự án ĐTCB mở mới năm 2010; Chuẩn bị kế hoạch Điều tra cơ bản mở mới năm 2011.

            4. Về công tác Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế: Tổ chức thẩm định Đề cương, dự toán các Nhiệm vụ Khoa học đặc thù thực hiện năm 2010; Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan để chuẩn bị ra mắt website và hộp thư điện tử của Tổng cục (hiện đang chạy thử, dự kiến đầu tuần tới sẽ xin ý kiến Tổng cục trưởng để chính thức hoạt động); Tổ chức Hội thảo về Sử dụng tổng hợp Tài nguyên nước lưu vực sông Cầu tại Đại Lải, Vĩnh Phúc; Góp ý Dự thảo sửa đổi các Thông tư 37, 38 về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Phối hợp với các Tổng cục Thuỷ sản, Lâm nghiệp đóng góp ý kiến với Bộ về việc phân cấp khoa học công nghệ cho các Tổng cục;

 5. Tình hình xây dựng các VBQPPL, chương trình, đề án:

Tiếp tục Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý duy tu, bảo dưỡng đê biển sau đầu tư; Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 62/1999/NĐ-CP ngày 31/01/2009 ban hành quy chế phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội; Đã ban hành Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

6. Về công tác văn phòng: Dự thảo văn bản trình Tổng cục trưởng quyết định điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Tổng cục; Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quy hoạch cán bộ; Xem xét, điều chỉnh biên chế của các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao của Tổng cục; Tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng văn bản, xử lý văn bản bám sát phân công lãnh đạo Tổng cục.

III. Những việc chính dự kiến thực hiện trong tuần tới:


         - Tiếp tục tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1250/CT-BNN-TCTL ngày 29/4/2010 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2010.          

         - Tiếp tục triển khai xây dựng các Văn bản quy phạm pháp luật; các chương trình, đề án như như: Luật thuỷ lợi; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý duy tu, bảo dưỡng đê biển sau đầu tư; Nghị định sửa đổi Nghị định 62/1999/NĐ-CP ngày 31/01/2009 ban hành quy chế phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội.

- Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng và an toàn công trình; Báo cáo công tác xây dựng và quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi tham gia hội thảo phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ chiến lược phát triển Việt Nam đến năm 2020;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quy hoạch thủy lợi và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng Cục;

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quy hoạch cán bộ; Xem xét, điều chỉnh biên chế của các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao của Tổng cục; Tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng văn bản, xử lý văn bản bám sát phân công lãnh đạo Tổng cục. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 30 của Bộ ./.

VĂN  PHÒNG TỔNG  CỤC

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm