VB của Bộ NN&PTNT

Chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009.

Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán, thanh toán

Bài đăng ngày 19-08-2010 - Đã được xem 721 lượt

Chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009

Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quí 2 năm 2009 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán, thanh toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Download(PDF; 573KB)

(nguồn www.vncold.vn)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến