Đập ở Việt Nam

Hồ chứa nước Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà.

--

Bài đăng ngày 18-08-2010 - Đã được xem 887 lượtTưới: 2300 ha
Cấp nước sinh hoạt cho 70.000 dân
Diện tích lưu vực: 59,4 km2
Cấp công trình: III
MNGC: + 32,26 m
MNDBT: +32,00 m
Wtb: 22,1 triệu m3 nước
Whi: 19,31 triệu m3 nước
Wc: 2,71 triệu m3 nước

Năm xây dựng: 1993-1997

(nguồn www.vncold.vn)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm