Đoàn thanh niên TCTL

Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2011

.

Bài đăng ngày 07-03-2011 - Đã được xem 2220 lượt

Nhấn vào link sau để tải bản pdf (82KB) (download)

KẾ HOẠCH
Hành động Tháng Thanh niên năm 2011

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-TNB “Hành động Tháng Thanh niên năm 2011” và Kế hoạch số 25/KH-TNB “Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Thanh niên năm 2011” ngày 18/1/2011 của BCH Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục Thủy lợi triển khai Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên của Đoàn Tổng cục Thủy lợi với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH:
    - Nâng cao nhận thức và khơi dậy trong đoàn viên thanh niên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, của Đoàn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp niềm tin, xác định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho thanh niên.
    - Bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của thanh niên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Tổng cục Thủy lợi tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
    - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức đoàn viên, thanh niên về phong cách, lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị.
    - Tạo sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong việc giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên nâng cao học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.
- Chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của Đảng, của Đoàn: Chào mừng năm Thanh niên 2011, 80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Ngày hội Thanh niên 26/3/2011). Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp.
- Góp phần thực hiện Nghị quyết liên tịch số 3196/NQLT/BNN-TWĐTN ngày 01/10/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.
- Đảm bảo thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác Đoàn trong năm Thanh niên 2011, đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình, kế hoạch của Đoàn Bộ.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
Xây dựng Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên theo kế hoạch tuần, bám sát các hoạt động của Đoàn Bộ, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đoàn Tổng cục Thủy lợi.
2.1. Tuần thứ nhất: từ 01/3 - 06/3
a. Chủ đề: Tiến bước dưới cờ Đảng
b. Nội dung hoạt động:
1. Cử các Đoàn viên ưu tú tham gia “Lớp bồi dưỡng nhận thức kết nạp Đảng dành cho Đoàn viên ưu tú Tháng Thanh niên 2011”.
+ Số lượng: Giới thiệu 08 ĐVƯT (mỗi Chi đoàn 02 đoàn viên, riêng Chi đoàn Trung tâm Phòng tránh và GNTT không có do 100% các đồng chí đoàn viên đều đã được tham gia ở các khóa trước).
+ Thời gian học tập: Từ ngày 07/03 - 11/3 /2011.
+ Địa điểm lớp học: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I.
2.    Dọn dẹp và tổng vệ sinh môi trường công sở vào cuối buổi chiều thứ 6, ngày 4/3.
3. Tổ chức Viếng lăng Bác và tham quan Bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh.
+ Thành phần: Cán bộ Đoàn của các Chi đoàn trực thuộc, các đoàn viên ưu tú.
+ Thời gian: 8h ngày 05/3 (sáng thứ 7).
2.2. Tuần thứ hai: từ 07/3 - 13/3
a. Chủ đề: Thanh niên khỏe để xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc
b. Nội dung hoạt động:
    - Tổ chức giao hữu bóng đá giữa các Chi đoàn trong Tổng cục.
    + Thời gian dự kiến: 9h30 ngày 13/3 (sáng Chủ nhật).
    + Địa điểm dự kiến: SVĐ Trường ĐH Thủy lợi
    + Đội hình dự kiến:
    Đội 1: Chi đoàn Viện QHTL + Khối Vụ-TT-VP + TT PT&GNTT.
    Đội 2: Chi đoàn TT TV&CGCN + Cục ĐĐ.
2.3. Tuần thứ ba: từ 14/3 - 20/3
a. Chủ đề: Hành động vì môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm
b. Nội dung hoạt động:
     - Phát động phong trào thực hiện Thanh niên xung kích trong cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng văn minh công sở.
    + Thành phần tham gia: 100% đoàn viên của các Chi đoàn tham gia thực hiện.
    + Hành động cụ thể:
    Hàng ngày, xắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng ngăn nắp, dọn dẹp phòng làm việc, giữ gìn vệ sinh chung.
    Dọn dẹp và tổng vệ sinh môi trường công sở vào cuối buổi chiều thứ 6, ngày 18/3.
2.4. Tuần thứ tư: từ 21/3 - 27/3
a. Chủ đề: Mừng sinh nhật Đoàn
b. Nội dung hoạt động:
- Tham gia “Liên hoan Tiếng hát Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2011”.
    + Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ngành Thủy lợi nói riêng cũng như Nông nghiệp PTNT nói chung, ca ngợi tình yêu đôi lứa.
+ Dự kiến 05 tiết mục tham gia gồm: hợp ca nam nữ; tốp ca; đơn ca nam; đơn ca nữ và song ca nam nữ.
    + Đội hình văn nghệ: Các chi Đoàn gửi danh sách các đoàn viên có năng khiếu, khả năng văn nghệ tham gia thành lập Đội văn nghệ Đoàn Tổng cục Thủy lợi.
    Chi đoàn Trung tâm TV&CGCN: cử 15 đ/c;
    Chi đoàn Viện QHTL: cử 15đ/c;
    Chi đoàn Khối Vụ - Thanh tra - VP: cử 10 đ/c;
    Chi đoàn Cục QLĐĐ&PCLB: cử 05 đ/c;
    Chi đoàn Trung tâm PT&GNTT: cử  02 đ/c.
(Danh sách gửi về địa chỉ email của Đoàn TCTL trước ngày 28/2/2011)
    + Thời gian, địa điểm tập luyện:
    Tập hợp đội hình, ráp tiết mục: 16h chiều thứ 6, ngày 4/3.
    Lịch tập luyện tiếp theo sẽ được thông báo căn cứ vào Lịch tổ chức hội diễn của Đoàn Bộ.
    Địa điểm: Hội trường Viện Quy hoạch Thủy lợi.
+ Thời gian hội diễn:
    Liên hoan cấp cụm số 2 - Ngọc Hà: Trước ngày 15/3 (theo lịch Đoàn Bộ).
    Chung khảo liên hoàn cấp Bộ: dự kiến ngày 21/3 (những tiết mục xuất sắc tại liên hoan cấp cụm).
- Tổ chức mừng sinh nhật Đoàn, tổng kết Tháng Thanh niên: Tổ chức Chương trình thăm thực địa Công trình thủy lợi, giao lưu thể thao, văn hóa với Đoàn cơ sở trong ngành Thủy lợi ở địa phương. Đồng thời, kết hợp tổ chức trưởng thành Đoàn cho các Đoàn viên đã quá tuổi Đoàn và không có nguyện vọng tiếp tục tham gia sinh hoạt Đoàn.
+ Thời gian dự kiến: Thứ 7, ngày 02/04/2011.
III. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:
- 100% các Chi Đoàn tham gia thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2011.
- Triển khai sâu rộng đến từng đồng chí đoàn viên; 100% các Đoàn viên tại các Chi đoàn cùng thực hiện Kế hoạch Hành động Tháng Thanh niên.
- Giới thiệu cho Đảng tối thiểu 05 đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp.
- Về Liên hoan văn nghệ: Có ít nhất 01 tiết mục được tham gia Chung khảo Tiếng hát Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Đảm bảo bám sát các Chương trình hoạt động của Đoàn Bộ, tổ chức có chiều sâu, có tính thiết thực cao, tránh hình thức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
4.1. Ban Chấp hành Đoàn Tổng cục Thủy lợi:
- Tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc thường xuyên chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ, động viên tổ chức đoàn thực hiện tốt các hoạt động Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên 2011.
- Thành lập Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2011 (đồng chí Bí thư Đoàn TCTL là Trưởng Ban, các đồng chí ủy viên BCH Đoàn TCTL là thành viên); tổ chức triển khai kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của các Chi đoàn.
- Chuẩn bị các điều kiện, huy động nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện.
4.2. Các Chi đoàn cơ sở:
- Chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền đơn vị, tạo điều kiện về mọi mặt, hỗ trợ kinh phí để tham gia thực hiện tốt các nội dung chương trình.
-  Động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia nhiệt tình đầu đủ các phong trào, hoạt động.
- Khuyến khích các Chi đoàn có điều kiện tổ chức nhiều hoạt động Đoàn phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:    33 triệu đồng
(Có bảng dự trù kinh phí chi tiết kèm theo)
Ban Thường vụ Đoàn Tổng cục Thủy lợi đề nghị các Chi đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch của Đoàn TCTL cũng như Đoàn Bộ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi các hoạt động tháng Thanh niên năm 2011./.

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm