Biến đổi khí hậu

Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Biến đổi khí hậu (BĐKH) trên phạm vi toàn cầu đã làm cho thiên tai ở Việt Nam ngày càng gia tăng về số lượng, cường độ và mức độ ảnh hưởng, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội

Bài đăng ngày 26-08-2010 - Đã được xem 4369 lượt

KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GS.TS. Đào Xuân Học
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

 Biến đổi khí hậu (BĐKH) trên phạm vi toàn cầu đã làm cho thiên tai ở Việt Nam ngày càng gia tăng về số lượng, cường độ và mức độ ảnh hưởng, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất do BĐKH là nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, diêm nghiệp, lâm nghiệp, an ninh lương thực; các vùng đồng bằng và dải ven biển do mực nước biển dâng, người nghèo ở vùng nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm ứng phó kịp thời.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã sớm triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu tác động của BĐKH, lồng ghép yếu tố BĐKH vào chiến lược và quy hoạch và phát triển của ngành v.v... đồng thời đã tổ chức xây dựng và triển khai “Khung chương trình trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2020”, bước đầu đạt kết quả tốt.

Bài viết này nêu tóm tắt một số tác động của BĐKH đến nông nghiệp và PTNT một số vùng dễ bị tổn thương, giới thiệu khung chương trình hành động thích ứng với BĐKH của ngành, triển khai tổ chức thực hiện và một số đề xuất, kiến nghị.

 

I. MỞ ĐẦU

BĐKH đang được xem là vấn đề nóng bỏng nhất - yếu tố quan trọng, có tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững trên toàn thế giới. Do ảnh hưởng của BĐKH, thiên tai trên phạm vi toàn cầu đã, đang và sẽ xảy ra với tần suất nhiều hơn, phức tạp hơn, cường độ tăng mạnh hơn làm trầm trọng thêm mức độ ảnh hưởng của thiên tai. Ước tính hàng triệu hecta đất bị ngập, hàng chục triệu người Việt Nam có thể bị mất nhà cửa nếu nước biển dâng cao. Sản lượng lương thực có nguy cơ giảm sút lớn, đe doạ tới an ninh lương thực của nước nhà. Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 lĩnh vực chính là: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và hạ tầng nông thôn có liên quan tới cuộc sống của 73% số dân của cả nước, trong đó tập trung phần lớn người nghèo - là đối tượng chịu ảnh hưởng của BĐKH nhiều nhất. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai là những công việc vô cùng quan trọng đối với an sinh xã hội và phát triển bền vững, vì vậy cần phải có những hành động ứng phó kịp thời.

 

Nhận thức rõ ảnh hưởng của BĐKH, để nâng cao khả năng giảm thiểu và thích ứng với BĐKH đảm bảo phát triển bền vững lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/9/2008, ban hành “Khung chương trình trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2020”. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương tổ chức triển khai các chương trình, dự án và các hoạt động nhằm chi tiết và cụ thể hoá những tác động của BĐKH và giải pháp ứng phó, lồng ghép chương trình với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương.

(Bài viết này do GS.TS. Đào Xuân Học - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn viết và đã báo cáo tại Hội thảo "Việt Nam thích ứng với Biến đổi khí hậu", ngày 31/7/2009 tại Hội An - Quảng Nam)

Download (PDF; 420KB)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến