VB của Bộ NN&PTNT

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Bài đăng ngày 19-08-2010 - Đã được xem 1756 lượt

Thông tư số 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Download (PDF; 4,21MB)


 (nguồn www.vncold.vn)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến