VB của Chính phủ

Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/11/2013.

Bài đăng ngày 30-10-2013 - Đã được xem 1262 lượt

Bãi bỏ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Chi tiết Nghị địnhNĐ 130/2013-NĐ-CP (.pdf, 668 KB)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến