Tiêu chuẩn - quy chuẩn

TCXDVN 305:2004 “Bê tông khối lớn-Quy phạm thi công và nghiệm thu”.

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về thi công và nghiệm thu bê tông khối lớn trong xây dựng.

Bài đăng ngày 19-08-2010 - Đã được xem 3205 lượt

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 305:2004 “Bê tông khối lớn-Quy phạm thi công và nghiệm thu”

 

Hãy bấm vào đây để xem toàn bộ văn bản (PDF; 399KB)

 

(www.vncold.vn)

Đóng góp ý kiến

Tên người gửi ý kiến  
Địa chỉ email  
Nội dung ý kiến đóng góp  
Nhập mã thẩm tra  +  =  
  Gửi ý kiến

Tiêu điểm